Hoe werkt GPS?

Hoe GPS werkt, korte samenvatting.

Het GPS (Global Positioning System) is een navigatiesysteem dat ontworpen is en onderhouden wordt door het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten. Het systeem bestaat, naast je GPS ontvanger, uit 24 satellieten die draaiend in een baan om de aarde, signalen uitzenden en verder nog uit een aantal grondstations die de satellieten bewaken.

De GPS ontvanger, een ding dat wel wat lijkt op een mobiele telefoon, kan deze signalen ontvangen. En met behulp van deze signalen kan de GPS tot op circa 10 meter nauwkeurig bepalen waar op aarde je je bevindt. Die plek waar je je bevindt heet in navigatietermen ook wel je positie. In je GPS kun je een positie invoeren waar je naartoe wilt. De GPS wijst je dan de weg daarheen. Je moet wel zelf in de gaten houden of er water, bergen of andere obstakels zijn tussen jou en de positie waar je naartoe wilt, want daar houdt de GPS geen rekening mee.

Is een GPS een kompas?

Een GPS ontvanger wordt ook wel eens een “electronisch kompas” genoemd, maar dat is niet helemaal juist. Het ding vertelt je waar je bent, en in welke richting je beweegt. Zolang je met een vaartje beweegt kan de GPS je vertellen waar het noorden is ten opzichte van de richting waarin je beweegt . Dat lijkt op een kompas, maar het is niet precies hetzelfde. Bovendien: zodra je stil staat zal de noord-aanwijzing van je GPS met je meedraaien als je een rondje om je as draait.

Wegwijzer

Als je een aantal punten achter elkaar invoert die samen bijvoorbeeld een wandelroute vormen, dan is de GPS een machtig mooi electronisch hulpmiddel om je de weg te wijzen. Hou er wel rekening mee dat electronica kapot kan gaan, en dat batterijen leeg kunnen raken, dus zorg ervoor dat je ook altijd een kaart bij je hebt.

Selective Availability

Misschien heb je weleens gehoord van Selective Availability (SA). SA is een verstoring op het satellietsignaal, opzettelijk “ingebouwd” door het Amerikaanse leger met het doel te zorgen dat anderen dan het Amerikaanse leger zelf een minder nauwkeurige positiebepaling hebben.
Deze verstoring is in mei 2000 opgeheven. Het kan echter in crisistijden altijd weer aangezet worden. Een heel groot bezwaar is dat niet, je positie zal nog steeds op circa 100 meter nauwkeurig bepaald worden, en dat is voldoende om de weg te vinden tijdens een wandeling. Meer over nauwkeurigheid van de GPS lees je in Fouten in de positiebepaling